Khác biệt giữa các bản “Minh Thuận (ca sĩ)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|-
| 2016 ||Vệ sĩ Sài Gòn ||
|}Phim Ngắn Đông Tây Nam Bắc được đề cử tham gia giải chung kết Phim ngắn năm 2015
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh