Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

Cũng xin nhắc trước khi quá sa đà là quan điểm tiếng Anh chỉ mang tính chất tham khảo, không thể đại diện cho quan điểm tiếng Việt. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 04:04, ngày 14 tháng 8 năm 2018 (UTC)
 
:Nhưng {{u|Alphama}} có chắc là tất cả quy định của Wikipedia Tiếng Việt đều thể hiện quan điểm của cộng đồng tiếng Việt không.? Tôi thấy [https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Nh%E1%BB%AFng_g%C3%AC_kh%C3%B4ng_ph%E1%BA%A3i_l%C3%A0_Wikipedia&oldid=15586 phiên bản đầu tiên] của Wikipedia:Những gì không phải là Wikipedia là do Nguyễn Thanh Quang lược dịch mà. [[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 04:37, ngày 14 tháng 8 năm 2018 (UTC)
 
==Wikiquote==