Khác biệt giữa các bản “Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp”

không có tóm lược sửa đổi
* {{Legend|#4c9f5e|Lãnh thổ Pháp bảo hộ}}
* {{Legend|#75c379|Lãnh thổ Pháp chiếm đóng ở Đức và Áo}}
}}
|image_map2 =
|image_map2_caption =
|capital = Paris
|common_languages = tiếng Pháp
1.847

lần sửa đổi