Khác biệt giữa các bản “Chính phủ lâm thời Cộng hòa Pháp”

không có tóm lược sửa đổi
|leader1 = Charles de Gaulle
|year_leader1 =1944–1946
|leader2 =[[Félix Gouin]] ([[FrenchPhần SectionPháp ofcủa thequốc Workers'tế Internationalcông nhân]])
|year_leader2 =1946
|leader3 =[[Georges Bidault]] ([[People'sPhong Republicantrào MovementCộng hòa nổi tiếng]])
|year_leader3 =1946
|leader4 =[[Léon Blum]] ([[Đảng Xã hội (Pháp)|Đảng Xã hội Pháp]])
1.847

lần sửa đổi