Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

Trong [[Wikipedia:Bỏ qua mọi quy tắc]] ghi rõ: Nếu một quy tắc ngăn không cho bạn nâng cao chất lượng hay duy trì Wikipedia, hãy bỏ qua nó. (Phía trên còn ghi: Bỏ qua mọi quy tắc là quy tắc đầu tiên của Wikipedia được xem xét). Vậy cấm để duy trì sự trong sáng của Wikipedia này có gì là sai chứ? [[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 06:55, ngày 15 tháng 8 năm 2018 (UTC)
:: Cảm ơn {{u|Iulamgiha}} đã nói đến vấn để này nhưng mời bạn đọc tiếp trang [[Wikipedia:"Bỏ qua mọi quy tắc" nghĩa là gì?]] để hiểu thêm về quy tắc trên. [[User:Tuyenduong97|<font color="Mulberry">'''Thánh Thiện'''</font>]] [[User talk:Tuyenduong97|<font color="Turquoise">'''<sup>''TALK_MT''</sup>'''</font>]] 07:31, ngày 15 tháng 8 năm 2018 (UTC)
Tôi đã đọc cả trăm lần rồi nhé. [[User:Iulamgiha|<span style="background:#00CC66;color:yellow;border-radius:4px;">&nbsp;Iulamgiha&nbsp;</span>]] <sup>[[User talk:Iulamgiha|<span style="background:#FFC0CB;color:red;border-radius:4px;">nói chuyện</span>]]</sup> 07:33, ngày 15 tháng 8 năm 2018 (UTC)
 
===Hãy cởi mở, chào đón, và bao dung===