Khác biệt giữa các bản “Sự kiện đóng đinh Giêsu”

n
Sau khi dự bữa [[Tiệc Ly]] với [[mười hai sứ đồ]], Giê-su bị bắt tại vườn [[Gethsemane]], chịu xét xử trước Tòa Công luận, Tổng đốc La Mã [[Pontius Pilate]], và vua [[Herod Antipas]], rồi bị đưa đi đóng đinh trên cây thập tự. Sau khi bị đánh bằng roi, [[Cuộc đời Chúa Giê-xu theo Tân Ước|Giê-su]] bị bọn lính đem ra chế giễu, gọi ông là "Vua dân Do Thái", phải mặc áo điều và đội mũ gai trên đầu, bị đánh và nhổ vào người, rồi giải đi qua thành [[Jerusalem]] đến chỗ đóng đinh.
 
Khi đến đồi [[Golgotha]], Giê-su bị lột áo quần rồi bị đóng đinh hai tay vào thanh ngang của thập tự giá, bị treo ở đó trong ba tiếng đồng hồ, giữa hai tên cướp. Bọn lính gắn trên đầu cây thập tự một [[INRI|tấm biển ghi bằng ba ngôn ngữ]], ''"Giê-su xứ Nazareth, Vua dân Do Thái"''. Họ chia nhau áo quần, và bốc thăm để được chiếc áo dài không có đường may của Giêsu, họ cho ông rượu nho pha với giấm, cuối cùng dùng giáo đâm vào hông Giê-su để biết chắc chắn rằng Giêsu đã chết. [[Kinh Thánh]] cũng ghi lại bảy câu nói của Giêsu khi bị treo trên cây thập tự, cũng như các sự kiện siêu nhiên xảy ra vào thời điểm ấy. [[Joseph người Arimathea]] đến gặp Pilate xin xác Giê-su, hạ thi thể ông xuống khỏi cây thập tự, "bọc trong tấm vải liệm trắng, đặt trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong đá."<ref>{{bibleverse||Matthew|32:57-60|19}}</ref> Lúc ấy, [[Nicodemus]] cũng đến để phụ giúp người.<ref>{{bibleverse||John|19:38-42|19}}</ref>
 
== Các ký thuật ==