Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cái tôi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Cái tôi''' hay '''bản ngã''' có thể chỉ tới một trong các khái niệm sau:
*Trong [[triết học]], '''[[cái tôi (triết học)|cái tôi]]''' được hiểu là cái tôi ý thức hay đơn giản là tôi, bao hàm trong đó những đặc tính để phân biệt tôi với những cá nhân khác.
*Trong [[phân tâm học]], '''[[cái tôi (phân tâm học)|cái tôi]]''' (''ego'') là phần cốt lõi của tính cách liên quan tới thực tại và chịu ảnh hưởng của tác động xã hội. Theo [[Sigmund Freud]], ''cái tôi'' cùng với ''nó'' (''id'') và ''cái siêu tôi'' (''superego'') là ba miền của [[ý thức]]. ''Cái tôi'' được hình thành ngay từ khi con người sinh ra và qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ''cái tôi'' học cách cư xử sao cho kiểm soát được những ham muốn [[vô thức]] không được xã hội chấp nhận. ''Cái tôi'' có vai trò trung gian hòa giải giữa những ham muốn [[vô thức]] và những tiêu chuẩn nhân cách và xã hội.
*Trong triết lý [[Phật giáo]], ''cái tôi'', hay thường gọi là '''[[Ngã (Phật giáo)|ngã]]''', là "cái tôi" được thiết thuyết với một thể tính trường tồn, không bị ảnh hưởng của tụ tán, sinh tử. Đạo Phật không công nhận sự hiện diện của một ''ngã'' như thế.
 
Người dùng vô danh