Khác biệt giữa các bản “Hãn quốc Kokand”

không có tóm lược sửa đổi
{{Use dmy dates|date=January 2018}}{{Infobox former country
|native_name = خانات خوقند <br /> Qo‘qon Xonligi
|conventional_long_name = Khả Hãn quốc Kokand
|common_name = Kokand
|continent = Châu Á
|capital = Kokand
|image_map = Kokand1850.png
|image_map_caption = Khả Hãn quốc Kokand (xanh lá), 1850.
|latd=40 |latm=31 |latNS=N |longd=70 |longm=56 |longEW=E
|common_languages = [[Tiếng Ba Tư]] (<small>chính thức, triều đình, văn học</small>)<br>[[Tiếng Uzbek]]
192

lần sửa đổi