Mở trình đơn chính

Các thay đổi

2015: Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ (phim truyền hình 2015) vai Hoàng Thái Cực (hơp tác Cảnh Điềm, Cảnh Nhạc, Hà Hoa)
 
2017: Diên Hy Công Lược (phim truyền hình 2017) vai Càn Long (hợp tác [[Ngô Cẩn Ngôn]], Xa Thi Mạn, Tần Lam,...)
 
==Tham khảo==
2

lần sửa đổi