Khác biệt giữa các bản “Trung đạo”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
{{Buddhism}}
'''Trung đạo''' (zh. ''zhōngdào'' 中道, ja. ''chūdō'', sa. ''madhyamāpratipad'', pi. ''majjhimāpaṭipadā'') là từ được dùng chỉ chung các phương pháp giảng dạy của Phật Thích-ca Mâu-ni, là người tránh những cực đoan trong cách tu học—như buông thả theo dục lạc và sống khổ hạnh tuyệt đối.