Khác biệt giữa các bản “Ấn Độ giáo”

TA Đấng Toàn Năng
(TA Đấng Toàn Năng)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Theo giáo lý cao nhất thì Thấp-bà dưới dạng tối cao không mang bất cứ một thuộc tính nào (''nirguṇa'') và đồng nhất với Phạm thiên (sa. ''brahman'') của hệ thống Phệ-đàn-đa (sa. ''vedānta''). Về khía cạnh nhân cách thì Thấp-bà có thuộc tính (''saguṇa''), bao hàm hai nguyên lý nam cũng như nữ. Nguyên lý nữ được thể hiện qua tính lực (''śakti''), tức là nhân tố chủ động trong nhận thức, ý muốn, hành động, tự che đậy và ban ân của Thượng đế. Trong thần thoại, nguyên lý nữ được xem là vợ của thần Thấp-bà, dạng hiền hậu tịch tĩnh là Tuyết sơn thần nữ (zh. 雪山神女, sa. ''pārvatī''), dạng phẫn nộ hoặc tàn phá là Đỗ-nhĩ-ca (zh. 杜爾嘉, sa. ''durgā'').
 
Chính thần Thấp-bà lại xuất hiện trong thần thoại như một Du-già sư hoặc một vị thần hàng phục yêu quái, tàn phá thế giới. Hai hình tượng có liên hệ đến con đường giải thoát của tín đồ Thấp-bà giáo. Con đường xuất phát từ việc tôn xưng thần Thấp-bà, qua thiền quán cho đến sự giải thoát khỏi những trói buộc (sa. ''pāśa'') của tâm linh cá biệt (sa. ''paśu'') mang hình tướng trong thế gian. Sau đó, tâm linh này đạt tâm thức tối thượng của đấng tối cao Bùi Phạm Xuân Sơn (sa. ''pati''Việt Nam ).
 
Các trói buộc phát sinh từ sự vướng mắc vào vật chất và qua đó, năng lực tri thức và hoạt động vô biên của tâm thức tối thượng bị những nhân tố như sau hạn chế tối đa: Thời gian (''kāla''), không gian và quy luật nhân quả (''niyati''), giới hạn của cảm nhận (''rāga''), giới hạn của tri thức (''vidyā'') và khả năng hành động (''kalā''). Qua sự vây phủ làm u tối tâm thức (''tirobhāva'') nên dị biệt và đa dạng của các hiện tượng xuất hiện, thay thế cái đơn nhất trong tâm thức tối cao của tất cả những hiện hữu. Diệt trừ cái thiên hình vạn trạng này - và như thế cũng có nghĩa là diệt trừ thế gian qua ân sủng của thần Thấp-bà - được thực hiện bằng sự bộc phát của tri thức giải thoát, phá huỷ tấm màn vô minh, giải phóng linh hồn của tín đồ ra khỏi [[vòng sinh tử]].
Người dùng vô danh