Khác biệt giữa các bản “Falcon Heavy”

n
không có tóm lược sửa đổi
(thêm phần ý tưởng và kinh phí)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|capacities= <!--insert one of the following templates for each payload:-->
{{Thông tin hỏa tiễn/hàng hóa
|location= [[Quỹ đạo tráiTrái đấtĐất tầm thấp|Quỹ đạo trái đất tầm thấp (LEO)]] (28.5°) <!--Target orbit/trajectory, required. Please use [[Geostationary transfer orbit|GTO]] or [[Low Earth orbit|LEO]] instead of just [[GTO]] or [[LEO]].-->
|kilos = 63.800&nbsp;kg<ref name="sxfh" />
}}
{{Thông tin hỏa tiễn/hàng hóa
|location= [[Quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh|Quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh (GTO)]] (27°) <!--Target orbit/trajectory, required. Please use [[Geostationary transfer orbit|GTO]] or [[Low Earth orbit|LEO]] instead of just [[GTO]] or [[LEO]].-->
|kilos = 26.700&nbsp;kg<ref name="sxfh" />
}}
{{Thông tin hỏa tiễn/hàng hóa
|location= [[Sao Hỏa]] (qũy đạo Hohmann) <!--Target orbit/trajectory, required. Please use [[Geostationary transfer orbit|GTO]] or [[Low Earth orbit|LEO]] instead of just [[GTO]] or [[LEO]].-->
|kilos = 16.800&nbsp;kg<ref name="sxfh" />
}}
{{Thông tin hỏa tiễn/hàng hóa
|location= [[Sao Diêm Vương]] (qũy đạo Hohmann) <!--Target orbit/trajectory, required. Please use [[Geostationary transfer orbit|GTO]] or [[Low Earth orbit|LEO]] instead of just [[GTO]] or [[LEO]].-->
|kilos = 3.500&nbsp;kg<ref name="sxfh" />
}}
284

lần sửa đổi