Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin hỏa tiễn”

đổi đường dẫn
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(đổi đường dẫn)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
| data42 = {{#if:{{{boosterTT|}}}|{{{boosterTT|}}} {{#if:{{{alt-boosterTT|}}}|({{{alt-boosterTT|}}})}}}}
 
| label43 = [[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data43 = {{{boosterSI|}}}
 
| data49 = {{#if:{{{alt-boostersthrust|}}}|{{{alt-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt-alt-boosterthrust|}}})}}}}
 
| label50 = [[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data50 = {{{alt-boosterSI|}}}
 
| data56 = {{{alt2-boostersthrust|}}} {{#if:{{{alt2-alt-boosterthrust|}}}|({{{alt2-alt-boosterthrust|}}})}}
 
| label57 = [[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data57 = {{{alt2-boosterSI|}}}
 
| data62 = {{#if:{{{stage1thrust|}}}|{{{stage1thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage1thrust|}}}|({{{alt-stage1thrust|}}})}} }}
 
| label63 = [[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data63 = {{{stage1SI|}}}
 
| data69 = {{#if:{{{stage1athrust|}}}|{{{stage1athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage1athrust|}}}|({{{alt-stage1athrust|}}})}}}}
 
| label70 = [[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data70 = {{{stage1aSI|}}}
 
| data76 = {{#if:{{{stage2thrust|}}}|{{{stage2thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2thrust|}}}|({{{alt-stage2thrust|}}})}}}}
 
| label77 = [[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data77 = {{{stage2SI|}}}
 
| data82 = {{#if:{{{stage2athrust|}}}|{{{stage2athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage2athrust|}}}|({{{alt-stage2athrust|}}})}}}}
 
| label83 = [[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data83 = {{{stage2aSI|}}}
 
| data88 = {{#if:{{{stage3thrust|}}}|{{{stage3thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3thrust|}}}|({{{alt-stage3thrust|}}})}}}}
 
| label89 = [[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data89 = {{{stage3SI|}}}
 
| data94 = {{#if:{{{stage3athrust|}}}|{{{stage3athrust|}}} {{#if:{{{alt-stage3athrust|}}}|({{{alt-stage3athrust|}}})}} }}
 
| label95 = [[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data95 = {{{stage3aSI|}}}
 
| data100 = {{#if:{{{stage4thrust|}}}|{{{stage4thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage4thrust|}}}|({{{alt-stage4thrust|}}})}} }}
 
| label101 = [[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data101 = {{{stage4SI|}}}
 
| data106 = {{#if:{{{stage5thrust|}}}|{{{stage5thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage5thrust|}}}|({{{alt-stage5thrust|}}})}}}}
 
| label107 = [[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data107 = {{{stage5SI|}}}
 
| data112 = {{#if:{{{stage6thrust|}}}|{{{stage6thrust|}}} {{#if:{{{alt-stage6thrust|}}}|({{{alt-stage6thrust|}}})}}}}
 
| label113 = [[Xung lượng riêng|Xung lượng riêng (Specific impulse)]]
| data113 = {{{stage6SI|}}}
 
284

lần sửa đổi