Khác biệt giữa các bản “Diên Hi công lược”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| title1 = Ngắm nhìn
| note1 = 看
| lyrics1 = [[ÔVu Chính]], Lục Hổ
| music1 = Lục Hổ
| arranger1length1 = = 4:03
| extra1 = Lục Hổ
 
| lyrics2 = Vương Diệu Quang
| music2 = Văn Khôi
| arranger2length2 = 4:30
| extra2 = [[Hồ Hạ]]
 
| title3 = Âm thanh tuyết rơi
| note3 = 雪落下的声音
| lyrics3 = ÔVu Chính, Lục Hổ
| music3 = Lục Hổ
| arranger3length3 = = 5:05
| extra3 = Lục Hổ
 
| note4 = 相忘
| lyrics4 = Vương Diệu Quang
| music4 = Yang Chengyin Dương Bỉnh Âm
| arranger4length4 =
| extra4 = SuVu QingChính
 
| title5 = Cung tường liễu
| note5 = 宫墙柳
| lyrics5 = ÔVu Chính
| music5 = Tan Xuan Đàm Toàn
| arranger5length5 = 4:30
| extra5 = Lý Xuân Ái
}}