Khác biệt giữa các bản “XNU”

không có tóm lược sửa đổi
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:04.5136307 using AWB)
{{Use mdy dates|date=October 2013}}
{{Thông tin hệ điều hành
| name = XNU kernel
| logo = <!-- filename only (no wikilink, no Image:/File:) -->
| logo caption =
| logo size =
| logo alt =
| screenshot = <!-- filename only (no wikilink, no Image:/File:) -->
| caption =
| screenshot_size =
| screenshot_alt =
| collapsible =
| version of = <!-- For articles about releases of operating systems ONLY -->
| developer = [[Apple Inc.]]
| family = [[Tương tự Unix]], [[Unix]]
| working state = Đang hoạt động
| source model = [[Phần mềm nguồn mở|Nguồn mở]]
| released = {{Start date and age|1996|12}}
| discontinued = <!-- DON'T use this for articles about releases of operating systems -->
| RTM date = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} ONLY for articles about OS releases -->
| GA date = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} ONLY for articles about OS releases -->
| latest release version =
| latest release date = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| latest preview version =
| latest preview date = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| marketing target =
| programmed in = [[C (ngôn ngữ lập trình))|C]], [[C++]]
| language = English, others
| update model = <!-- APT, etc. -->
| package manager = <!-- dpkg, rpm, etc. -->
| supported platforms = [[IA-32]], [[x86-64]], [[Cấu trúc ARM|ARM]]
| kernel type = [[Hybrid kernel|Hybrid]]
| userland =
| ui =
| license = [[Apple Public Source License]] 2.0
| preceded by =
| succeeded by =
| website = {{URL|opensource.apple.com/source/xnu}}
| support status = <!-- For articles about releases of operating systems ONLY -->
| other articles =
}}
'''XNU''' là hạt nhân hệ điều hành máy tính được phát triển tại Apple Inc. kể từ tháng 12 năm 1996 để sử dụng trong hệ điều hành MacOS và được phát hành dưới dạng phần mềm miễn phí và mã nguồn mở như một phần của hệ điều hành Darwin.
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai công nghệ}}
{{Sơ khai máy tính}}
{{macOS}}
{{Hệ điều hành di động}}
 
[[Thể loại:Công nghệ hệ điều hành]]
[[Thể loại:Phần mềm thế kỷ 20]]
[[Thể loại:MacOS]]
[[Thể loại:Phần mềm nguồn mở]]
[[Thể loại:Kiến trúc máy tính]]