Khác biệt giữa các bản “XNU”

không có tóm lược sửa đổi
| working state = Đang hoạt động
| source model = [[Phần mềm nguồn mở|Nguồn mở]]
| released = {{StartNgày datebắt andđầu agevà tuổi|1996|12}}
| discontinued = <!-- DON'T use this for articles about releases of operating systems -->
| RTM date = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} ONLY for articles about OS releases -->
| marketing target =
| programmed in = [[C (ngôn ngữ lập trình))|C]], [[C++]]
| language = English[[Tiếng Anh]], otherskhác
| update model = <!-- APT, etc. -->
| package manager = <!-- dpkg, rpm, etc. -->