Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
{{DEFAULTSORT:Trục}}
[[Thể loại:Khởi đầu năm 1940]]
[[Thể loại:Chấm dứt năm 1945]]
[[Thể loại:Liên minh quân sự thế kỷ 20]]
[[Thể loại:Phe Trục| ]]
[[Thể loại:Chủ nghĩa phát xít]]
[[Thể loại:Cựu đế quốc]]
[[Category:Quan hệ Đức-Ý]]
[[Category:Quan hệ Đức-Nhật Bản]]
[[Category:Quan hệ Nhật Bản-Ý]]
[[Thể loại:Chính trị trong thế chiến thứ Hai]]
[[Thể loại:Thế chiến thứ hai]]