Khác biệt giữa các bản “Ralph Lauren”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| tên = Ralph Lauren
| hình = Ralph Lauren 2013.jpg
| ghi chú hình = Ralph Lauren
| tên khai sinh = Ralph Lifshitz
| ngày sinh = {{Birth date and age|1939|10|14|mf=yes}}
| nơi sinh = [[The Bronx]], New York, U.S.Mỹ
| quốc gia = AmericanMỹ
| học vị = [[Baruch College]]
| tài sản = {{increase}} US$5.,8 billiontỉ (JulyTháng 7 năm 2017)<ref>{{cite web|url=https://www.forbes.com/profile/ralph-lauren/|title=Ralph Lauren|publisher=}}</ref>
| hội đồng = [[Ralph Lauren Corporation]]<br />[[Club Monaco]]
| người hôn phối = {{Marriage|[[Ricky Lauren]]|1964}}
| con cái = 3, includingbao gồm [[Dylan Lauren|Dylan]] and [[David Lauren]]
}}