Khác biệt giữa các bản “Hoàng Cao Khải”

Ông cũng là soạn giả vở [[tuồng]] ''Gia Long phục quốc''.<ref>Hà Ngại. ''Tiếng tiêu đồng, hồi ký một vị quan triều Nguyễn''. TP HCM: Nhà xuất bản Trẻ, 2014. Tr 78.</ref>
 
==Đánh giá của người đương thời==
Hầu hết các sĩ phu đương thời đều coi khinh Hoàng Cao Khải dù Hoàng có tài văn học. Thái độ đó bắt nguồn từ tác phong kẻ sĩ Nho học, vốn bất hợp tác với người Pháp. Hoàng thì ngược lại, cộng tác rất đắc lực với người Pháp. Các con là Hoàng Mạnh Trí, [[Hoàng Trọng Phu]] đều làm tổng đốc, Hoàng Gia Mô làm Tri huyện, phục vụ cho người Pháp.
 
1.871

lần sửa đổi