Khác biệt giữa các bản “Bệnh nghề nghiệp”

n (sửa chính tả 3, replaced: bachkhoatoanthu.gov.vn → yyyy using AWB)
 
=== Danh mục bệnh nghề nghiệp của Việt Nam ===
HiệnTheo nayThông tư [[Bộhttps://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-15-2016-TT-BYT-benh-nghe-nghiep-duoc-huong-bao-hiem-xa-hoi-319385.aspx Y15/2016/TT tế Việt NamBYT]] mới chỉ quy định 3034 bệnh nghề nghiệp, chia vào 5 nhóm, gồm:
:::Nhóm I: Các [[bệnh bụi phổi]] và phế quản (07 bệnh)
#Bệnh bụi phổi-[[silic]] nghề nghiệp, (nhóm I, 08-TTLB<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-lien-bo-08-TTLB-quy-dinh-benh-nghe-nghiep-che-do-dai-ngo-cong-nhan-vien-chuc-Nha-nuoc-mac-benh-nghe-nghiep-vb45675.aspx Thông tư liên bộ 08-TTLB]</ref> năm 1976)
Người dùng vô danh