Khác biệt giữa các bản “Cù Lao Dung”

n (clean up)
{| class="wikitable"
|-align=center bgcolor=#EFEFEF
!STT !!Tên đơn vị hành chính !!Diện tích (ha) '''*''' !!Dân số (người) '''*''' !!Thành lập
|-align=center
|1
|905,7
|5.148
|Chia tách từ xã An Thạnh 2
|-align=center
|2
|1.759,55
|4.620
|Chia tách từ xã An Thạnh 1
|-align=center
|3
|3.073,05
|8.576
|Phần còn lại của xã An Thạnh 1
|-align=center
|4
|4.195,84
|9.159
|Chia tách từ xã An Thạnh 2
|-align=center
|5
|2.217,87
|6.761
|Phần còn lại của xã An Thạnh 2
|-align=center
|6
|2.721,1
|5.509
|Chia tách từ xã An Thạnh 3
|-align=center
|7
|4.604,63
|9.981
|Phần còn lại của xã An Thạnh 3
|-align=center
|8
|4.128,55
|8.277
|Chuyển nguyên trạng từ huyện Long Phú
|-align=center
|