Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Choihaychet.jpg”

({{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=Chơi hay Chết (phim 2018) |Mô tả=Đây là áp phích của bộ phim Chơi hay Chết Bản quyền hình áp phích này được tin là thuộc về Universal Pictures. |Nguồn=[http://www.phimmoi.net/phim/choi-hay-chet-6753/] |Phần sử dụng=Toàn bộ áp phích: vì hình này là áp phích, một dạng gói sản phẩm hoặc quảng bá dịch vụ, cần phải có toàn bộ hình để xác định sản phẩm hoặc dịch vụ, truyền đạt đúng ý nghĩa và nhãn hiệu mong muốn, tránh bị hiểu sai hoặc mô tả không rõ hình ảnh. |Phân gi…)
 
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
== Miêu tả ==
{{Mô tả sử dụng hợp lý
|Bài=Chơi hay Chết? (phim 2018)
|Mô tả=Đây là áp phích của bộ phim Chơi hay Chết
Bản quyền hình áp phích này được tin là thuộc về [[Universal Pictures]].
|Thông tin khác=Việc sử dụng hình áp phích trong bài thỏa mãn quy định nội dung không tự do của Wikipedia và sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ như miêu tả ở trên.
}}
 
== Giấy phép ==
{{Áp phích phim}}