Khác biệt giữa các bản “Cổ phần”

{{Chứng khoán}}
 
'''Cổ phần''' là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. [[Vốn điều lệ]] của [[công ty cổ phần]] được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là [[cổ đông]]. Cổ đông có thể là [[cá nhân]] hoặc [[tổ chức]]. Tùy theo loại cổ phần họ sở hữu mà có thể có tên gọi khác nhau.
 
272.454

lần sửa đổi