Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Long Cáng”

không có tóm lược sửa đổi
Ông quê ở Quế Sơn, Quảng Nam.
 
Trước đó Nguyễn Long Cáng từng giữ chức Sư trưởng Sư đoàn 2(2004-2007)
Trước đó Nguyễn Long Cáng từng giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ĐăkLăk, [[Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 5]]<ref>{{Chú thích web|url = http://baodaklak.vn/channel/3721/200909/Phat-huy-truyen-thong-anh-hung-xay-dung-LLVT-Dak-Lak-vung-manh-toan-dien-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-moi-1907047/|title = PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, XÂY DỰNG LLVT DAK LAK VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ MỚI}}</ref>
 
[[Tháng 1]]9 năm [[2010]]2007, bổ nhiệm giữ chức PhóChỉ huy lệnhtrưởng kiêmBộ ThamChỉ mưuhuy trưởngquân sự tỉnh ĐăkLăk, [[Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 5]]<ref>{{Chú thích web|url = http://cadn.combaodaklak.vn/newschannel/105_122798_hoa3721/200909/Phat-thuy-dotruyen-ngthong-phoanh-ihung-hoxay-pdung-giuLLVT-aDak-quanLak-khuvung-5manh-vatoan-bdbpdien-ngadap-yung-cayeu-ngcau-dinhiem-vavu-omoi-chie-u-sau.aspx1907047/|title = HoạtPHÁT độngHUY phốiTRUYỀN hợpTHỐNG giữaANH QuânHÙNG, khuXÂY 5DỰNG LLVT DAK LAK VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN BĐBPĐÁP ngàyỨNG càngYÊU điCẦU vàoNHIỆM chiềuVỤ sâuMỚI}}</ref>
 
[[Tháng 1|Tháng 8]] năm [[2010]], bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng [[Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 5]]<ref>{{Chú thích web|url = http://cadn.com.vn/news/105_122798_hoa-t-do-ng-pho-i-ho-p-giu-a-quan-khu-5-va-bdbp-nga-y-ca-ng-di-va-o-chie-u-sau.aspx|title = Hoạt động phối hợp giữa Quân khu 5 và BĐBP ngày càng đi vào chiều sâu}}</ref>
 
[[Tháng 4]] năm [[2015]], bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh [[Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 5]], Phó Bí thư Đảng ủy [[Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân khu 5]].<ref name=":0" />
 
[[Thiếu tướng]] (9.2010), [[Trung tướng]] (6.2015)<ref name=":1" />
 
== Gia đình ==
Người dùng vô danh