Khác biệt giữa các bản “Rơ Ô Cheo”

Trang mới: “'''Rơ Ô Cheo''' (sinh năm 1952) là một tướng lĩnh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thiếu tướng, nguyên là Phó Tư lệnh…”
(Trang mới: “'''Rơ Ô Cheo''' (sinh năm 1952) là một tướng lĩnh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thiếu tướng, nguyên là Phó Tư lệnh…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh