Khác biệt giữa các bản “Canal House in 3D”

(Tạo với bản dịch của trang “3D Print Canal House”)
 
* {{Trang web chính thức|http://3dprintcanalhouse.com}}
[[Thể loại:Công trình xây dựng ở Amsterdam]]
[[Category:Các đối tượng in 3D|Nhà kênh]]
[[Category:Nhà ở Hà Lan]]
[[Category:Các tòa nhà và công trình ở Amsterdam]]
[[Category:Thành lập năm 2014 tại Hà Lan]]
[[Category:Nghiên cứu xây dựng]]
[[Category:Kỹ thuật xây dựng]]