Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phân họ Khỉ ngón cái ngắn”

Không có tóm lược sửa đổi
**** Chi ''[[Colobus]]'' – Khỉ đen trắng ngón cái ngắn
**** Chi ''[[Piliocolobus]]'' – Khỉ đỏ ngón cái ngắn
**** Chi ''[[Procolobus]]''? – Khỉ xanh nâu ngón cái ngắn
*** Nhóm Voọc (Khỉ lá)
**** Chi ''[[Trachypithecus]]'' – Voọc
**** Chi ''[[Nasalis]]'' – Khỉ mũi dài
**** Chi ''[[Simias]]'' – Voọc đuôi lợn
 
==Tham khảo==
*Groves Colin (16 tháng 11 năm 2005), Wilson D. E. và Reeder D. M. (chủ biên): Mammal Species of the World, Ấn bản lần thứ 3, Nhà in Đại học Johns Hopkins, 167-178. ISBN 0-801-88221-4.
19.003

lần sửa đổi