Khác biệt giữa các bản “Trung Hoa Dân Quốc (1912–1949)”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox former country
| conventional_long_name = Trung Hoa Dân Quốc
| native_name = <!---Note: Chinese Postal Map Romanization in use as Hanyu Pinyin is anachronistic. Please propose any amendments to the following on the talk page first.
| native_name = -->{{nobold|{{lang|zh-hant|中華民國}}}}<br/>''{{small|Chunghwa Minkuo}}''
| common_name = Trung Quốc
| continent=châu Á | country=Trung Quốc
1.847

lần sửa đổi