Khác biệt giữa các bản “Vinasat-2”

Trang mới: “VINASAT-2 sẽ được Lockheed Martin - đối tác cung cấp VINASAT-1, sản xuất trên nền tảng khung A2100 với công nghệ hiện đại, ổn địn…”
(Trang mới: “VINASAT-2 sẽ được Lockheed Martin - đối tác cung cấp VINASAT-1, sản xuất trên nền tảng khung A2100 với công nghệ hiện đại, ổn địn…”)
(Không có sự khác biệt)
11

lần sửa đổi