Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa thần bí”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
*Self-nullification (making oneself bittel, được biết tới như là sự từ bỏ [[bản ngã]]) và tập trung hấp thụ Ánh sáng vĩnh cửu của Thần Linh (''Ein Sof Ohr'')( Trường phái Hassidic của [[Do Thái giáo]])
*Hoàn toàn vô định với thế giới (Kaivalya trong vài trường phái Ấn Độ Giáo, kể cả Sakhya và Yoga, Jhana trong Phật giáo)
*Thoát khỏi vòng [[luân hồi]] (Moksha trong [[Kì na Giáogiáo]], [[Tích-khắc Giáogiáo]] và [[Ấn Độ Giáo]], [[Niết Bàn]] trong [[Phật Giáo]]).
*Deep intrinsic connection to ultimate reality (Satori trong [[Phật Giáo Đại Thừa]], [[Đạo đức|Đức]] trong [[Lão giáo]])
*Liên kết với [[Thần Linh]] ( Henosis trong [[Thuyết Tân Plato]] và hợp nhất với [[đại ngã]] (Brahma-Prapti) hoặc [[Phạm-Niết bàn]] (Brahma-Nirvana) trong Ấn Độ Giáo, fana trong Đạo Xu-Fi, buông xả trong Tích-Khắc Giáo)