Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa thần bí”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
*Hoàn toàn vô định với thế giới (Kaivalya trong vài trường phái Ấn Độ Giáo, kể cả Sakhya và Yoga, Jhana trong Phật giáo)
*Thoát khỏi vòng [[luân hồi]] (Moksha trong [[Kì na giáo]], [[Tích-khắc giáo]] và [[Ấn Độ Giáo]], [[Niết Bàn]] trong [[Phật Giáo]]).
*Deep intrinsic connection to ultimate reality (Satori trong [[Phật Giáogiáo Đại Thừathừa]], [[Đạo đức|Đức]] trong [[Lão giáo]])
*Liên kết với [[Thần Linh]] ( Henosis trong [[Thuyết Tân Plato]] và hợp nhất với [[đại ngã]] (Brahma-Prapti) hoặc [[Phạm-Niết bàn]] (Brahma-Nirvana) trong Ấn Độ Giáo, fana trong Đạo Xu-Fi, buông xả trong Tích-Khắc Giáo)
*Phong thánh <maybe> hoặc Thần thánh hóa, hợp nhất với Thần Linh and a participation of the Divine Nature ( Công Giáo La Mã và Giáo Hội Chính Thống).