Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa thần bí”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
*Sơ tánh (Sahaja và Svabhava trong [[Hindu giáo]]; Irfan và Sufism trong [[Hồi giáo]]).
*Trải nghiệm bản chất hạnh phúc thực sự (Đại định Svarupa-Avirbhava trong Ấn Độ Giáo và Phật Giáo).
*Khám phá ánh sáng của thượng đế trong mỗi người (Hindu giáo, [[phái giáo hữu]], Tích khắc gigiáo).
*Tình yêu Thiên Chúa, như trong Hindu giáo, [[Bahá'í]], [[Thiên Chúa giáo]], [[Hồi giáo]], [[Tích-khắc giáo]] và rất nhiều các truyền thống tâm linh khác.
*[[Thiền]] - [[Đại thủ ấn]] và [[đại cứu cánh]], quá trình hợp nhất với nguyên lý [[bất nhị]] trong [[Phật giáo Tây Tạng]].