Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa thần bí”

 
===Chi tiết===
Huyền học là đức tin và thực nghiệm đi xa hơn những hình thức [[thờ phụng]] và [[cầu nguyện]] của [[đức tin]] [[chính thống]], thường bằng cách tìm ra ý nghĩa ẩn sâu hoặc bí truyền của các học thuyết tôn giáo thông thường, và bằng cách tham gia vào những hành vi tâm linh như hành thở, cầu nguyện, suy ngẫm và thiền định, cùng với tụng kinh và các hoạt động khác được thiết kế để nâng cao nhận thức về tinh thần. Ví dụ, Kabbalah (trong [[Do Thái giáo]]) tìm cách giải thích sâu hơn về [[kinh Torah]] và những công trình huyền bí khác, và có thể tiến hành dựa trên các hành vi tâm linh như [[thiền]], [[pháp thuật]] hoặc [[giả kim thuật]], cũng như ca hát, nhảy múa, cầu nguyện và nghiên cứu những văn bản cổ về luật và truyền thống [[Do Thái]], cũng như được thực hiện trong nhiều truyền thống huyền bí khác. Đạo Xu-fi (trong [[Hồi giáo]]) mở rộng và khuếch đại những lời dạy của [[kinh Qur'an]] dựa trên tinh thần tình yêu phổ quát, nổi tiếng nhất nhờ những nhạc sĩ sùng đạo nhảy điệu Zhikrs và hát Qawwalis. Vedanta tìm hiểu những giáo lý sâu xa của [[triết học]] [[Ấn Độ]] được gói gọn trong cuốn [[kinh Vệ đà]], ''and manyrất studentsnhiều ofmôn bothsinh Shaivitecủa Tantriccả schools2 withintrường Hinduism,phái as[[Đát-đặc-la]] wellShaivite as Shakta Tantrics,của along[[Hindu withgiáo]] usuallyđều more mainstream-orientedtheo Vaisnaivas, willhướng usechính thetông symbolismsử anddụng mythologiesnhững ofbiểu theirtượng gods andthần goddessess,thoại của những nam thần và nữ thần của họ trang trí trong nhà tođể takeđạt theđược initiatecảnh homegiới tonhận theirthức highestcao awarenessnhất, viathông mysticalqua practicesnhững designedthực andhành proventhần for theseđã purposesđược ấn định và chứng minh cho những mục đích của họ. MysticsHuyền holdhọc thatcho thererằng is asự deepertồn ortại morecủa fundamentalmột statetrạng ofthái existence beneathbản theẩn observable,sâu day-todưới những hiện tượng thấy được xảy ra hằng ngày daytrên worldthế ofgiới phenomenanày, and thattrong inthực facttế thethì ordinarythế worldgiới isbình superficialthường or epiphenomenalthấy được hoặc là siêu hiện tượng. OftenThường mysticismsthì centernhững onngười thetheo teachingshuyền ofhọc individualstập whotrung arevào considerednhững tolời havegiáo specialhuấn insightcủa các cá nhân có sự thông suốt đặc biệt, and introng somevài casestrường entirehợp non-mysticalthì hầu hết những người tin tưởng vào thuyết phi huyền học (doctrine-basedchỉ hoàn toàn dựa trên những giáo lý căn bản) faithsthường havechỉ arisentheo aroundnhững thesevị leadersgiáo andchủ theirhoặc teachings,sư phụ của họ mà không có ai hoặc rất ít người withthực fewhiện ornhững nophương mysticalpháp practitionershuyền remaininghọc.''
 
Những đức tin khác nhau có những quan hệ khác nhau với các tư tưởng huyền bí. Ấn Độ giáo có nhiều giáo phái thần bí, một phần do sự phụ thuộc mang tính chất lịch sử vào các Guru (những bậc thầy của trí huệ). Huyền học của Phật giáo phần lớn là monastic, khi mà phần lớn Phật tử cho rằng jhana (thiền) là một phương pháp vượt trội được sử dụng chỉ sau khi đã trải qua nhiều kiếp sống.<ref>Alexander Wynne, The origin of Buddhist meditation. Routledge, 2007</ref> Huyền học trong những tôn giáo Abraham (Hồi giáo, Thiên Chúa giáo) ''is largely marginalized, from the tolerance mainstream Muslims grant to Sufism to the active fears of cultism prevalent among western Christians, with Chasidic Kabbalists of Judaism being the notable exceptions.'' Huyền bí học thường to some form of immanence, khi mối quan tâm của họ là trực tiếp chứng ngộ và loại bỏ những quan ngại về kiếp sau, và điều này thường mâu thuẫn với những giáo lý mang tính truyền thống tôn giáo. Huyền học được giảng dạy và truyền tải trực tiếp từ đạo sư tới tín đồ, dù mối quan hệ giữa đạo sư và tín đồ rất khác nhau: một số nhóm yêu cầu tuân theo nghiêm ngặt chỉ dẫn của đạo sư, những nhóm khác thận trọng giảng dạy cho tới khi tín đồ thực sự đã sẵn sàng, trong một vài nhóm thì đạo sư chỉ thuần túy trợ giúp cho những tín đồ đang trong quá trình chứng ngộ.