Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa thần bí”

không có tóm lược sửa đổi
 
Những truyền thống tôn giáo khác nhau mô tả những trải nghiệm [[huyền bí]] này theo nhiều cách khác nhau:
*Self-nullificationTự (makingphủ oneselfnhận bittel,mình được biết tới như là sự từ bỏ [[bản ngã]]) và tập trung hấp thụ Ánhánh sáng vĩnh cửucữu của Thầnthượng Linhđế (''Ein Sof Ohr'')( Trường phái Hassidic của [[Do Thái giáo]])
*Hoàn toàn vô định với thế giới (Kaivalya trong vài trường phái Ấn Độ Giáo, kể cả Sakhya và Yoga, Jhana trong Phật giáo)
*Thoát khỏi vòng [[luân hồi]] (Moksha trong [[Kì na giáo]], [[Tích-khắc giáo]] và [[Ấn Độ Giáo]], [[Niết Bàn]] trong [[Phật Giáo]]).