Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trứng vịt muối”

(Trang mới: “ Trứng vịt muối là một cách bảo quản và chế biến trứng của Trung Quốc bằng cách ngâm trứng vịt trong nước muối , hoặc đóng…”)
 
 
==Chú thích==
<span>[Http://www.asiaone.com/Wine% 252CDine% 2B% 2526% 2BUnwind/Features/Topics/Story/A1Story20080324-55967.html trứng muối săn], 23 tháng 3 năm 2008, The Sunday Times</span>
 
<span>[Http://www.asiaone.com/Wine% 252CDine% 2B% 2526% 2BUnwind/Features/Topics/Story/A1Story20080324-55967.html trứng muối săn], 23 tháng 3 năm 2008, The Sunday Times</span>