Khác biệt giữa các bản “Tiểu thuyết”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Kết cấu ==
Tiểu thuyết có nhiều dạngdhihiạng thức [[kết cấu]] tùy theo yêu cầu của [[Đề tài (nghệ thuật)|đề tài]], [[chủ đề]] hoặc theo sở trường của người viết. Thậm chí người ta còn cho rằng, về nguyên tắc, tiểu thuyết không có một hình thức thể loại hoàn kết, bởi vì nó là "sử thi của thời đại chúng ta", tức là sử thi của cái hiện tại, cái đang hàng ngày hàng giờ đổi thay, bởi vì điều quan trọng đối với nó là sự tiếp xúc tối đa với cái thực tại dang dở "chưa xong xuôi", clonái thực tại đang thành hình, cái thực tại luôn bị đánh giá lại, tư duy lại<ref>Mục từ ''Tiểu thuyết'' trong cuốn ''150 thuật ngữ văn học'', sách đã dẫn, trang 329.</ref>. Tuy thường gặp những kết cấu chương hồi, kết cấu tâm lý, kết cấu luận đề, kết cấu đơn tuyến, kết cấu đa tuyến v.v. tiểu thuyết vẫn không chịu được những chế định chặt chẽ, nó không có quy phạm cố định và người viết thậm chí có thể phá vỡ những khuôn mẫu sẵn có để vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo các hình thức kết cấu khác nhau. Kết cấu cho phép tạo nên một diện mạo chung nhất về tiểu loại: tiểu thuyết chương hồi, tiểu thuyết tâm lý, tiểu thuyết luận đề, tiểu thuyết đa thanh v.v.
 
== Phong cách ==
Người dùng vô danh