Khác biệt giữa các bản “Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Mai Liêm Trực - Tổng cục trưởng; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Tổng cục Bưu điện (từ [[1997]] đến [[2002]]); Thứ trưởng Thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông (từ [[2002]] đến [[2005]]).
*Đỗ Trung Tá - Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (từ [[2002]] đến [[2007]]); nguyên Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]].
*Đặng Đình Lâm: Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông;
*Đỗ Quý Doãn: Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nghỉ hưu ngày 1/10/2013)
*Lê Doãn Hợp: Nguyên UVTW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
Người dùng vô danh