Khác biệt giữa các bản “Nhà Trần (Trung Quốc)”

không có tóm lược sửa đổi
|
|-
|[[Cao Tổ]] (高祖)
|
|Vũ Hoàng Đế (武皇帝)
|[[Trần Bá Tiên]] (陈霸先)
|557-559
|Vĩnh Định (永定) 557-559
|
|-
|[[Thế Tổ]] (世祖)
|
|Văn Hoàng Đế (文皇帝)
|
|[[Trần Văn Đế|Trần Thiến]] (陈蒨)
|
|559-566
|
|Thiên Gia (天嘉) 559-566
|
 
Thiên Khang (天康) 566
|-
| colspan="2" |Không có
|
|[[Trần Bá Tông]]
|
|566-568
|
|Quang Đại (光大) 567-568
|
|
|-
|[[Cao Tông]] (高宗)
|
|Hiếu Tuyên Hoàng Đế (孝宣皇帝)
|
|[[Trần Húc]]
|
|569-582
|
|Thái Kiến (太建) 569-582
|
|-
|Không có
|
|Trường Thành Huyện Dương Công (长城县炀公)
|
|[[Trần Thúc Bảo]]
|
|582-589
|
|Chí Đức (至德) 583-587
|
 
|-
Trinh Minh (祯明) 587-589
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|}