Khác biệt giữa các bản “Cưu-ma-la-thập”

Mới lên bảy, Cưu-ma-la-thập đã cùng mẹ là một công chúa gia nhập Tăng-già. Hai mẹ con đến [[Kashmir]] và học kinh A-hàm và giáo lý [[Thuyết nhất thiết hữu bộ|Nhất thiết hữu bộ]] với các vị sư lớn. Sau đó hai người lưu lại tại Kashgar một năm và sư học thêm ngành [[thiên văn học|thiên văn]], [[toán học]] và khoa học huyền bí. Cũng nơi đó, sư bắt đầu tiếp xúc với [[Đại thừa]] và sau đó chuyên tâm tìm hiểu giáo pháp này. Dần dần danh tiếng của sư là luận sư xuất sắc lan xa, đến tới triều đình [[Trung Quốc]].
 
Năm [[384]] sư bị bắt trong một cuộc chiến tranh tại Quy Từ và bị tướng của [[Tiền Tần]] là [[Lã Quang]] (Hậu Lương Thái Tổ) giam giữ 17 năm ở [[Lương Châu]]. Năm 401 [[401Diêu Hưng]] tấn công tiêu diệt [[Hậu Lương]]. Ngày 10 tháng Chạp năm đó sư được đưa về [[Trường An]] và được triều đình Trung[[Hậu QuốcTần]] ủng hộ trong công tác dịch kinh. Sư bắt đầu công trình dịch thuật với sự góp sức của hàng ngàn nhà sư khác. Cùng năm này, sư được Hậu Tần phong danh hiệu "Quốc sư".
 
==Đóng góp==