Khác biệt giữa các bản “Cưu-ma-la-thập”

 
Nhờ ba công trình cuối kể trên sư đã truyền bá giáo pháp của [[Trung quán tông|Trung Quán tông]] rộng rãi tại Trung Quốc.
 
==Môn đồ==
Ông có 4 môn đồ nổi tiếng là [[Đạo Sinh|Trúc Đạo Sinh]], [[Tăng Triệu|Thích Tăng Triệu]], [[Đạo Dung]] và [[Tăng Duệ]].
 
==Tham khảo==