Khác biệt giữa các bản “DAF (Incoterm)”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: Người bán phải: -Giao hàng tại biên giới quyd dịnh hoặc tại địa điểm quy định trên biên giưói đó sau khi đã hoàn thành thủ tục về xuát khẩu...)
 
{{wikify}}
Người bán phải:
-Giao hàng tại biên giới quyd dịnh hoặc tại địa điểm quy định trên biên giưói đó sau khi đã hoàn thành thủ tục về xuát khẩu hàng hoá đó
Lấy giấy phép nhập khẩu, nộp thuế, thuế quan và lệ phí nhập
Chịu mọi rủi ro và tổn thất kể từ khi hàng được đặt dưới quyền định đoặt của mình ở địa điểm giao hàng trên biên giới
 
[[Thể loại:Incoterm]]