Khác biệt giữa các bản “Người đứng đầu chính phủ Liên Xô”

không có tóm lược sửa đổi
* [[Danh sách người đứng đầu nhà nước Liên Xô]]
* [[Danh sách các nhà lãnh đạo của Liên Xô]]
<references group="note" />
 
== Chú thích ==
<references />
<references group="note" />
1.847

lần sửa đổi