Khác biệt giữa các bản “Đế quốc Nga”

không có tóm lược sửa đổi
|date_pre = {{raise|0.25em|{{nowrap|7 tháng 5 năm 1682<br> 27 tháng 4 năm 1682 <small>(lịch cũ)</small>}}{{anchor|infoc}}<sup>[[#inforefc|[c]]]</sup>}}
|event_start = Đế quốc thành lập
|date_start = {{nowrap|22 tháng 10 năm 1721 <br> <small>(lịch cũ)</small> 11 tháng 10 năm}}
|event1 = [[Khởi nghĩa tháng Chạp]]
|date_event1 = {{nowrap|26 tháng 12 năm 1825 <br> 14 tháng 12 năm 1825 <small>(lịch cũ)</small>}}
1.847

lần sửa đổi