Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ban Siêu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Ban Siêu đã nhiều lần lập chiến công đánh dẹp quân [[Hung Nô]]. Vùng [[Tây Vực]] được ông bảo vệ an toàn và [[Con đường tơ lụa]] được ông khai thông. Ban Siêu được phong làm Định Viễn hầu, làm quan cai trị Tây Vực trong 31 năm, buộc các xứ vùng Tây Vực phải thần phục [[nhà Hán|nhà Đông Hán]]. Sau đó, ông cáo quan về quê an dưỡng tuổi già.
[[Tập tin:Hanbanchaochushixiyukoko.gif|nhỏ400px|Ban Siêu - hành trình thâm nhập Tây Vực]]
 
==Gia phả==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | | | | Yi |Yi=[[Ban Nhất]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | Ru |Ru=[[Ban Nhụ]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | Zh |Zh=[[Ban Trường (Tây Hán)|Ban Trường]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | Hu |Hu =[[Ban Hồi]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | Ku |Ku=[[Ban Huống]]}}
{{familytree | |,|-|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|.| |}}
{{familytree | Bo | | Li | | Zh | | Ju |Bo=[[Ban Bá]]|Li=[[Ban Du]]|Zh=[[Ban Trĩ]]|Ju=[[Ban Tiệp dư]]}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!|}}
{{familytree | | | | | Si | | Bi |Si=[[Ban Tự]]|Bi=[[Ban Bưu]]}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | Gu | | Ch | | Zh |Gu=[[Ban Cố]]|Ch=Định Viễn hầu [[Ban Siêu]] |Zh=[[Ban Chiêu]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | Xi | | Yo |Xi=Định Viễn hầu [[Ban Hùng]]|Yo=[[Ban Dũng]]}}
{{familytree | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | Sh |Sh=Định Viễn hầu [[Ban Thủy]]}}
{{familytree/end}}
 
== Tham khảo ==