Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kỹ thuật y sinh”

→‎Giáo dục và đào tạo: Bổ sung thêm cơ sở đào tạo kỹ thuật y sinh tại miền Bắc là Trường Đại học Việt Pháp
(→‎Giáo dục và đào tạo: Bổ sung thêm cơ sở đào tạo kỹ thuật y sinh tại miền Bắc là Trường Đại học Việt Pháp)
 
+ Học viện kỹ thuật quân sự
 
+ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Trường Đại học Việt Pháp)<ref>{{Chú thích web|url=https://www.usth.edu.vn/vi/chuong-trinh/cu-nhan/cu-nhan-nganh-khoa-hoc-va-cong-nghe-y-te-118.html|tiêu đề=Cử nhân Kỹ thuật Y Sinh|website=}}</ref>
 
Tại miền nam:
Người dùng vô danh