Khác biệt giữa các bản “Nửa nhóm”

n (Đã dời thể loại Toán học; Thêm nhanh thể loại Đại số trừu tượng (dùng HotCat))
::::<math>(x,y) \longmapsto x*y</math>
 
Nếu phép toán * ở trên thỏa mãn tính chất kết hợp thì khi đó tập G cùng với phép toán * (Ký hiệu là (G,*) đươcđược gọi là nửa nhóm.
 
Từ nửa nhóm có thể mở rộng lên các cấu trúc cao hơn như [[vị nhóm]], [[nhóm]] nếu như nó được bổ sung những tính chất tốt.