Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Động năng”

Không thay đổi kích thước ,  4 năm trước
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
:E<sub>k</sub> = (1/2) · 80 · 18<sup>2</sup> J = 12.96 kJ
 
Bởi vì động năng tỉ lệ theo bình phương tốc độ, nên một vật tăng gấp đôi tốc độ thì nó sẽ có động năng gấp bốn lần ban đầu. Ví dụ, một chiếc xese hơi di chuyển nhanh gấp đôi chiếc khác thì phải tốn quãng đường gấp bốn lần để dừng, nếu lực thắng là bằng nhau.
 
Động năng của một vật liên hệ với động lượng theo phương trình:
Người dùng vô danh