Khác biệt giữa các bản “Liên Xô”

không có tóm lược sửa đổi
|continent = Á-Âu
|era = Thế kỉ XX
|religion = [[Chủ nghĩa quốc gia Vô thần|ChủQuốc nghĩagia thần]]
|government_type ={{small|1922–1927; 1953–1990:}}<br/>[[Định lý phân quyền|Liên bang]] [[Hệ thống đơn đảng|đơn đảng]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] theo [[Chủ nghĩa Marx–Lenin|Marx-Lenin]]{{ref|3}}{{ref|4}}{{ref|5}}{{ref|6}}<br/>{{small|1927–1953:}}<br />[[Định lý phân quyền|Liên bang]] [[Hệ thống đơn đảng|Đơn đảng]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] theo [[Chủ nghĩa Stalin|Stalin]]{{ref|7}}<br/>{{small|1990–1991:}}<br />[[Cộng hòa liên bang|Liên bang]] [[Bán tổng thống chế|bán tổng thống]] [[Cộng hòa liên bang|cộng hòa]]{{ref|8}}
|year_start = 1922
|stat_area1 = 22402200
|stat_pop1 = 293047571
|p1 = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga{{!}}CHXHCNXVLB Nga
|flag_p1 = Flag RSFSR 1918.svg
|p2 = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Ngoại Kavkaz{{!}}CHXHCNXVLB Ngoại Kavkaz
|flag_p2 = Flag of Transcaucasian SFSR.svg
|p3 = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraina{{!}}CHXHCNXV Ukraina
|flag_p3 = Flag of the Ukrainian SSR (1919-1929).svg
|p4 = Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Belorussia{{!}}CHXHCNXV Belorussia
|flag_p4 = Flag of the Byelorussian SSR (1919).svg
|p5 = Cộng hòa Xô viết Nhân dân Bukhara
1.847

lần sửa đổi