Khác biệt giữa các bản “Liên Xô”

không có tóm lược sửa đổi
{{pp-move-indef}}
{{short description|1922–1991 quôc gia ở châu Á và châu Âu}}
{{redirect-multi|3|Liên Xô|CCCP|Xô viêtviết}}
{{use dmy dates|date=tháng 5 năm 2015}}
{{Infobox former country
1.847

lần sửa đổi