Khác biệt giữa bản sửa đổi của “1000 TCN”

Trang mới: “{{year nav BC|-100}} {{Năm trong lịch khác|year={{#expr: 1-100}}|BC}} '''100 TCN''' là một năm trong lịch La Mã. ==Sự kiện== ==Sinh…”
(Trang mới: “{{year nav BC|-100}} {{Năm trong lịch khác|year={{#expr: 1-100}}|BC}} '''100 TCN''' là một năm trong lịch La Mã. ==Sự kiện== ==Sinh…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)